درباره شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا

شرکت تأمین تجهیز نیرو پترو کیمیا ( سهامی خاص) در سی و یکم شهریور ماه 1397 تحت شماره ثبت 531683 و به شناسه ملّی 14007849130 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسأت غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت در زمینه تأمین سیمان پاکت تیپ و فله جهت کلیه بازرگانان و مصرف کنندگان این محصول که تحت پروانه کسب مصالح ساختمانی به شماره پروانه 6569، شماره واحد 1364، شناسه صنفی 0467653316 در تاریخ 1400/06/08 می باشد.

شرکت تأمین تجهیز نیروی پترو کیمیا مشتری مداری را اولین اصل مدیریتی خود قرار داد و در این رابطه با بهره گیری از دانش روز  و تقسیم های مدیریتی در تأمین و ارسال محصولات سیمان با کیفیت و رضایت مندی مشتریان مطابق با استاندارد های لازم الااجرا کوشش فروانی را در ارائه خدمات ارزنده برتر به مشتریان خود آغاز نموده است.