تاریخچه کشف سیمان

تاریخچه کشف سیمان

اولین جرقه ها برای کشف سیمان ساخت و ساز های اعجاب انگیزی و عظیمی مانند اهرام مصر قبل از کشف سیمان انجام شده اند. وجود این بناها نشان دهنده استفاده انسان از برخی انواع مصالح و ملات ها در زمان های بسیار دور می باشد. این سوال وجود دارد که ایده ساخت ملات و استفاده […]