آشنایی با تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه

تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه

علت تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه به طور کلی می توان سیمان را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم کرد. تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه به دلیل درصد مواد تشکیل دهنده و مراحل مختلف آماده سازی آنها است. در ادامه ویژگیها و تفاوت های این دو نوع سیمان را مورد بررسی دقیق […]

آشنایی با سیمان به عنوان عنصر اساسی بتن

نگاهی به تاریخچه و کاربرد سیمان: این ماده به شکل پودر موجود است. پس از مخلوط کردن این ماده با آب، می توان از آن برای چسباندن عناصر مختلف به همدیگر استفاده نمود. سیمان دو ماده را بسیار محکم به هم وصل کرده و مانند یک چسب قوی عمل می کند. بدون استفاده از این […]