آشنایی با انواع تیپ سیمان

انواع تیپ سیمان

نقش انواع تیپ سیمان در سیر تحول ساخت و ساز: در گذشته نه چندان دور برای ساخت خانه ها خبری از استفاده از انواع تیپ سیمان نبود. در آن زمان  از مصالح بسیار ساده ای مانند چوب، آجر و خشت خام استفاده می شد. این خانه ها در کنار دلنشین بودن خود، از مقاومت بسیار […]