آشنایی با سیمان به عنوان عنصر اساسی بتن

نگاهی به تاریخچه و کاربرد سیمان: این ماده به شکل پودر موجود است. پس از مخلوط کردن این ماده با آب، می توان از آن برای چسباندن عناصر مختلف به همدیگر استفاده نمود. سیمان دو ماده را بسیار محکم به هم وصل کرده و مانند یک چسب قوی عمل می کند. بدون استفاده از این […]