آشنایی با انواع تیپ سیمان

انواع تیپ سیمان

نقش انواع تیپ سیمان در سیر تحول ساخت و ساز: در گذشته نه چندان دور برای ساخت خانه ها خبری از استفاده از انواع تیپ سیمان نبود. در آن زمان  از مصالح بسیار ساده ای مانند چوب، آجر و خشت خام استفاده می شد. این خانه ها در کنار دلنشین بودن خود، از مقاومت بسیار […]

آشنایی با تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه

تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه

علت تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه به طور کلی می توان سیمان را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم کرد. تفاوت سیمان سفید و سیمان سیاه به دلیل درصد مواد تشکیل دهنده و مراحل مختلف آماده سازی آنها است. در ادامه ویژگیها و تفاوت های این دو نوع سیمان را مورد بررسی دقیق […]