سیمان پرتلند تیپ 2 آبیک

SKU 1010 دسته بندی

سیمان پرتلند تیپ 2 محصول بسیار با کیفیت سیمان آبیک است.

۳۹،۵۰۰ تومان۸۱۰،۰۰۰ تومان