سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزکوه

SKU 1008 دسته بندی

سیمان پرتلند تیپ 2 محصول بسیار با کیفیت سیمان فیروزکوه است.

۴۱،۷۹۱ تومان۸۳۵،۸۲۸ تومان

توضیحات

محصول متعلق به شرکت سیمان فیروزکوه که تحت استاندارد ملی ایران قرار دارند، عبارت هستند از:

  • سیمان پرتلند تیپ 2 فیروزکوه: این نوع محصول را برای ساخت بتن هایی استفاده می کنند که در محیط هایی با حمله سولفات در حد متوسط به کار می روند.