سیمان پرتلند تیپ 2 ساوه

SKU 1009 دسته بندی

سیمان پرتلند تیپ 2 محصول بسیار با کیفیت سیمان ساوه خاکستری است.

۴۴،۷۰۴ تومان۸۹۴،۰۸۳ تومان