سیمان پرتلند تیپ 2 فراز فیروزکوه

SKU 1004 دسته بندی

سیمان پرتلند تیپ 2 محصول بسیار با کیفیت سیمان فراز فیروزکوه است.

۴۱،۲۳۰ تومان۸۲۴،۶۱۲ تومان

توضیحات

بیش ترین میزان تولید سیمان در کشور به این نوع سیمان تعلق دارد. از خصوصیت های این نوع محصول سیمان فراز فیروزکوه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دارای گرمای هیدراسیون کمی است.
  • باید در مقابل حملات سولفات (در حد متوسط) مقاوم باشد.
  • در سیستم های آب زیرزمینی که دارای میزان درصد زیادی سولفات هستند، این نوع محصول شرکت را استفاده می کنند.